Metody nauczania języków obcych, czyli jak uczyć innych (3)

Metody nauczania języków obcych, czyli jak uczyć innych (3)

Edukacja

Poza tak zwanymi metodami konwencjonalnymi nauczania języków obcych, coraz większe zainteresowanie metodyków budzą te nowo powstałe, oparte przede wszystkim na najnowszej wiedzy z zakresu psychologii uczenia się. Co najważniejsze, w centrum zainteresowania stawiają one samego ucznia, jego preferencje i cele, poczucie bezpieczeństwa, a także ogólny komfort nauki.

Nowoczesna edukacja coraz częściej czerpie z wiedzy psychologicznej i stawia raczej na atmosferę panującą na zajęciach, a nie presję absolutnej poprawności językowej. Również młode pokolenie kursantów zauważa, że efektywność ich nauki jest dość mocno powiązana z poczuciem komfortu i swobody na zajęciach. Zatem jakie metody alternatywne są obecnie najbardziej popularne?

Metoda reagowania całym ciałem (TPR)

Została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez profesora psychologii Jamesa Ashera. Zakłada połączenie wysłuchiwanych treści z przyporządkowaną do nich aktywnością ruchową. Postuluje zaangażowanie całego ciała w proces uczenia i zapamiętywania, a przy tym nie wymaga zastosowania żadnego podręcznika. Metoda ta może być szczególnie skuteczna w nauczaniu języka obcego w przypadku małych dzieci, które poznają świat w najbardziej intuicyjny, naturalny sposób.

Cicha metoda – The Silent Way

Została stworzona przez Caleba Gattanego i zakłada raczej milczącą rolę nauczyciela. Zazwyczaj tłumaczy on nowy materiał tylko raz, a na pierwszy plan wysuwa się uczeń, który wykorzystuje cały swój potencjał językowy i zdobytą wiedzę. W nauczaniu używa się także dodatkowych pomocy takich jak tablice fonetyczne i leksykalne. Metodę tę poleca się szczególnie dorosłym na początkowych etapach nauki języka obcego.

Metoda sita

Łączy nauczanie języka obcego z technikami relaksacyjnymi. Opiera się na teoriach zapamiętywania świadomego i podświadomego, a jako pomoce dydaktyczne wykorzystuje wizualizacje, muzykę i ćwiczenia oddechowe, które mają pomóc w rozluźnieniu, a poprzez to sprzyjać osiągnięciu jak najlepszych efektów. Metodę tę najczęściej wykorzystuje się przy zajęciach indywidualnych, ale można stosować ją także w grupie. Podstawę stanowi tekst, który powtarza się kilka razy, a kluczowym elementem jest swobodna i przyjazna atmosfera zajęć.

Niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych stanowią ciekawą alternatywę i inspirację dla lektorów, którzy prowadzą własne zajęcia. Dla niektórych są tylko chwilową modą, która w dodatku często wiąże się z większymi kosztami. Inni upatrują w nich oderwania od nudnego systemu znanego ze szkół. Warto jednak wiedzieć o ich istnieniu, a może i wprowadzić część pomysłów do regularnej nauki języka obcego. Powstaje coraz więcej profesjonalnych kursów języka niemieckiego i szkół językowych, które te metody skutecznie wdrażają. Możecie przetestować je pod czujnym okiem kompetentnych nauczycieli i samodzielnie ocenić, czy są to opcje dla Was.

© Wpis „Metody nauczania języków obcych, czyli jak uczyć innych (3)” jest materiałem autorskim Szkoły języka niemieckiego w Warszawie einfach so!

KATEGORIE WPISÓW

UDOSTĘPNIJ

Jeśli podoba Ci się ten wpis,
prosimy – podaj go dalej!