Kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie – einfach so!

Kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie

Kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie to realizowany w trybie semestralnym program, który stanowi doskonałe uzupełnienie regularnej nauki języka niemieckiego na poziomie szkoły średniej. Zajęcia te mogą być realizowane w formie stacjonarnej albo online – w zależności od możliwości czasowych nastoletnich Klientów, ich preferencji i bieżących potrzeb.

1. Organizacja:
Kursy niemieckiego dla licealistów liczą 50 godzin lekcyjnych i organizujemy je w grupach po 3-4 osoby. Wyjątkiem są zajęcia w grupach 2-osobowych – te z założenia trwają 40 godzin lekcyjnych. Nauczamy 2 razy w tygodniu po 90 minut lub 1 raz w tygodniu po 180 minut. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do soboty, od rana do wieczora.

2. Materiały:
Wykorzystujemy wiodące podręczniki do nauki języka niemieckiego od wyd. Cornelsen i LektorKlett, a także nasze autorskie materiały dydaktyczne uwzględniające preferencje i zainteresowania Klientów.

3. Czas trwania:
Kursy niemieckiego dla licealistów trwają średnio 12,5 tygodnia.

Dla licealistów

Język niemiecki jako drugi język obcy to coraz częstszy wybór uczniów liceów ogólnokształcących. Program kursów niemieckiego dla licealistów obejmuje więc zarówno materiał uzupełniający dostosowany do tempa nauczania w liceum Klienta, jak i dodatkowe zagadnienia przydatne na maturze z niemieckiego lub podczas podróży.

Dla techników

Kierunki kształcenia w najpopularniejszych technikach są zazwyczaj spójne z karierą w branżach, dla których najlepsze perspektywy stwarzają właśnie kraje niemieckojęzyczne. Poza standardowym zakresem materiału uwzględniamy zatem specjalizację oraz kierunek, w którym kompleksowo kształci się przyszły technik i wdrażamy to w plan kursu języka niemieckiego.

Zajęcia online

Najwygodniejsza opcja – brak problemów z dojazdem i pełen komfort nauki skąd tylko chcesz!

Zajęcia stacjonarne

Wszystkie nasze lokalizacje to nowoczesne wieżowce w samym centrum Warszawy.

Język niemiecki dla licealistów w Warszawie – czyli co?

Kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie to program opracowany z myślą o działaniu mocno dualistycznym. Po pierwsze, mają za zadanie wspierać uczniów w realizacji bieżącego materiału z liceum bądź technikum w formie odrobinę zbliżonej do tradycyjnych korepetycji – i przy tym sprawić, by uczęszczający na takie spotkania uczeń żadnych dodatkowych korepetycji z niemieckiego już nie potrzebował. Po drugie, kursy niemieckiego dla licealistów mają być przestrzenią do rozwoju takich kompetencji językowych, które bardzo trudno jest rozwinąć w szkolnych warunkach edukacyjnych.

Ze względu na duże przepełnienie klas i obciążenie nauczycieli obowiązkami formalnymi, podczas lekcji języka obcego nie pozostaje wiele czasu na trening spontanicznej komunikacji albo szlifowanie gramatycznych regułek w praktyce. Uczniowie przede wszystkim rozwiązują testy, słuchają słabej jakości nagrań i wypełniają kolejne zeszyty ćwiczeń. To w zupełności wystarczy, by przejść z klasy do klasy, ale żeby zdać maturę z niemieckiego albo wyjechać za granicę na studia – niestety nie.

Kompleksowe przygotowanie nie tylko do sprawdzianu

Właśnie dlatego tak ważne jest, by zapewnić młodym ludziom na poziomie szkoły ponadpodstawowej dostęp do wsparcia w rozwijaniu kluczowych kompetencji językowych. To mogą być kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie, tradycyjne korepetycje prowadzone w domowym zaciszu albo regularne konwersacje online z native speakerem. Cokolwiek, co zapewni osobie uczącej się kontakt z żywym językiem i możliwość swobodnych wypowiedzi w języku docelowym.

By swobodnie posługiwać się językiem niemieckim, należy zadbać o wszystkie cztery sprawności językowe – mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie oraz pisanie. Program nauczania w przeciętnej szkole ponadpodstawowej koncentruje się zazwyczaj tylko na dwóch ostatnich. Są najłatwiejsze do zweryfikowania przez nauczyciela – wystarczy ułożyć test, a potem sprawdzić go według klucza odpowiedzi. Podczas kursów niemieckiego dla licealistów w Warszawie chcemy nie tylko wyrównać tę dysproporcję, ale też położyć nacisk na umiejętność naszym zdaniem kluczową w poznawaniu każdego nowego języka – spontaniczną komunikację bez zbędnego stresu.

Kursy niemieckiego dla licealistów a inne programy

Organizacyjnie kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie bardzo przypominają nasze kursy ogólne niemieckiego – również realizowane są w systemie semestralnym i zakładają, że jeden semestr to opanowana połowa poziomu zaawansowania w języku niemieckim według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Najważniejszym wyróżnikiem tego programu jest jednak zdefiniowanie już na samym początku, czy mają to być bardziej zajęcia równolegle wspierające naukę języka niemieckiego w szkole, czy raczej spotkania skoncentrowane na rozszerzeniu podstawowego materiału o nowe, przydatne w różnych sytuacjach komunikacyjnych zagadnienia.

Wszystkie spotkania w ramach kursów niemieckiego dla licealistów odbywają się w bardzo małych grupach, a uczestnicy tych zajęć siłą rzeczy znajdują się na zbliżonym etapie kształcenia ustawicznego. Dzięki temu forma i tempo nauczania języka mogą zostać jeszcze dokładniej dopasowane właśnie do tej grupy – licealistów i przyszłych techników, którzy potrzebują języka niemieckiego do aktualnej szkoły, by zdać maturę z niemieckiego, w kontekście przyszłych studiów albo do komunikacji podczas prywatnych, zagranicznych podróży.

Język niemiecki w Warszawie jako drugi język obcy

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają zazwyczaj do wyboru kilka języków, których będą uczyć się równolegle z językiem angielskim – przeważnie są to język francuski, rosyjski, hiszpański i niemiecki. Ten ostatni wybierają najczęściej ze względu na jego użyteczność, popularność i wbrew pozorom prostotę. Niemiecki naprawdę nie jest trudny, jeśli tylko naucza go kompetentny i zaangażowany nauczyciel, któremu pozwoli się stworzyć optymalne warunki do nauczania młodzieży w efektywny i przyjazny sposób.

Praktyka pokazuje jednak, że język niemiecki w polskich szkołach wciąż bardzo często traktowany jest „po macoszemu”. Klasy są zdecydowanie zbyt liczne, godzin lekcyjnych przeznaczonych na konkretny przedmiot jest za mało, a nauczyciel ledwo daje radę zrealizować podstawę programową – przez co nie pozostaje wiele czasu na wprowadzenie materiałów dodatkowych, troskę o solidny trening spontanicznej komunikacji czy indywidualne konsultacje z uczniem, który potrzebuje specjalistycznego wsparcia przy jakimś zagadnieniu. Kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie powstały w znacznej mierze po to, by po prostu zapełnić tę systemową lukę.

Kurs niemieckiego dla licealistów – podsumowanie

Nasze kursy niemieckiego dla licealistów w Warszawie cechuje duża otwartość na bieżące potrzeby młodych ludzi, którzy chcą podjąć wyzwanie i opanować język niemiecki nie tylko na potrzeby zaliczenia szkolnego sprawdzianu. Dzięki bardzo małym grupom i swobodnej formie pozwalają w pełni dostosować tryb nauczania do tego, co akurat dzieje się na regularnych lekcjach w szkole Klienta albo tego, co zainteresowało go prywatnie w kontekście języka i kultury krajów niemieckojęzycznych. Co najważniejsze – koncentrują się na rozwijaniu umiejętności spontanicznej komunikacji, która jest niezbędna, by móc korzystać z pełni możliwości, jakie oferuje język niemiecki.