Polityka prywatności – dbamy o Twoje dane w einfach so!

Polityka prywatności

Za przetwarzanie Twoich danych odpowiedzialny jest podmiot einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, zarejestrowany pod numerem NIP 841-162-89-74. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo: +48 22 244 12 01, biuro@einfachso.pl.

Nie masz obowiązku udostępniać nam swoich danych osobowych – jest to całkowicie dobrowolne. Określone dane są jednak potrzebne, byś mógł podjąć z nami współpracę, korzystać ze świadczonych przez nas usług, a także cieszyć pełną funkcjonalnością naszej strony internetowej. Jeśli masz wątpliwości co do zasadności przetwarzania przez nas Twoich danych, zawsze możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe to informacje, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej takie jak imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy.

2. Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie czynności i operacje przeprowadzane na tych danych – zbieranie, przechowywanie, porządkowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie. Może odbywać się to zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i manualny.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach świadczenia usług bądź w celach marketingowych. Pamiętaj, że zawsze możesz zażądać informacji, korekty, a także usunięcia Twoich danych osobowych – to „prawo do bycia zapomnianym”. Usunięcie danych wiąże się jednak z tym, że nie będziemy mogli dłużej dostarczać Ci wartości dodanych wynikających z dotychczasowego stanu rzeczy.

Źródła przetwarzanych danych

1. W dowolnym momencie możesz kontaktować się z nami poprzez dostępne na naszej stronie internetowej formularze kontaktowe. Podczas wysyłania wiadomości, udostępniasz nam następujące dane: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. By wysłać wiadomość, musisz zezwolić nam na przetwarzanie niniejszych danych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

2. Nasza strona internetowa zbiera w pełni anonimowe dane o odwiedzających ją użytkownikach w celach analitycznych. Uspokajamy, że nie są to dane, które pozwalają na zidentyfikowanie za ich pomocą konkretnej osoby fizycznej – mają znaczenie i wartość czysto statystyczną.

3. Jeśli masz konto na Facebooku, możesz skontaktować się z nami na Messengerze bezpośrednio z pozycji naszej strony internetowej – to niebieska ikonka w prawym dolnym rogu ekranu. Nawiązujesz wtedy kontakt z zewnętrzną platformą społecznościową, a my widzimy Twój facebookowy profil jako nadawcę wiadomości.

4. Podpisanie z nami umowy o świadczenie usług wymaga, byś udostępnił nam następujące dane: Twoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. Przetwarzamy te dane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu zawartej umowy, np. organizacji kursu językowego. Wyjątkiem jest adres e-mail, na którego przetwarzanie możesz zgodzić się również w celu otrzymywania od nas m. in. informacji o aktualnych promocjach, materiałów marketingowych i darmowych materiałów edukacyjnych.

5. Przetwarzamy również dane osobowe pochodzące z ogólnodostępnych źródeł, np. z innych stron internetowych, rejestrów firmowych czy ośrodków handlu zagranicznego. Wszystkie przetwarzane dane traktujemy z należnym szacunkiem, przechowujemy w bezpieczny sposób i nie udostępniamy osobom trzecim bez wyraźnej zgody właściciela tych danych.

6. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies – są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, które służą przede wszystkim przechowywaniu ustawień i innych informacji wykorzystywanych na odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych. Jako użytkownik masz możliwość zablokowania na stałe instalowania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce licząc się z tym, że część funkcjonalności strony internetowej może wtedy nie działać prawidłowo.

Upoważnione osoby

Do wykonywania czynności na Twoich danych osobowych upoważnieni są pracownicy podmiotu einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz w zakresie wypełniania swoich zobowiązań zawodowych. Ponadto możemy powierzyć Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług działającym na rzecz podmiotu einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zachowania poufności Twoich danych i do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawy prawne

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

1. Dopełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1b RODO):
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji kursów językowych, przeprowadzania egzaminów, realizowania projektów i zamówień. Cele przetwarzania danych zależą przede wszystkim od konkretnego produktu będącego przedmiotem umowy.

2. Dopełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO):
Niektóre zobowiązania prawne podmiotu einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz mogą wymagać przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności rachunkowości.

3. W ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO):
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym momencie drogą mailową, telefoniczną lub pisemną.

4. W celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1f RODO):
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez podmiot einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności właściciela danych, wymagające ochrony danych osobowych.

© NINIEJSZY WZÓR POLITYKI PRYWATNOŚCI JEST MATERIAŁEM AUTORSKIM PODMIOTU EINFACH SO! EWELINA TORUŃCZAK-PAWŁOWICZ

DANE PODMIOTU

EINFACH SO!
Ewelina Toruńczak-Pawłowicz
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
NIP: 841-162-89-74

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń: +48 22 244 12 01
Napisz: biuro@einfachso.pl

ZNAJDŹ NAS

Bądź na bieżąco – rozwijaj się i bierz udział w licznych inicjatywach!