Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych, do kogo należy się zwrócić?

 

einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz

ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Gac

einfach so!

ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

Tel.: 22 244 12 01

Email: biuro@einfachso.pl

Jakie dane są przetwarzane oraz z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane uzyskane od Państwa w ramach relacji biznesowych. Ponadto przetwarzamy informacje uzyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. ze stron internetowych przedsiębiorstw, rejestrów firmowych, ośrodków handlu zagranicznego). Stronę einfachso! odwiedzać można bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe, odbywa się to zawsze dobrowolnie, po potwierdzeniu przez nas oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dane udostępniane nam podczas testów kwalifikujących, przy zapisach na kursy czy na newslettera zawierają jedynie imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. einfachso! przechowuje i przetwarza w/w dane jedynie wyłącznie w celach określonych na stronie internetowej.

 

Poza stroną internetową mogą być również przetwarzane następujące dane:

  • Dane ze zleceń (np. zamówień e-mailowych lub ze sklepów internetowych, zapytania ofertowe)
  • Dane wynikające z realizacji naszych zobowiązań (umowy dotyczące kursów firmowych, dane do faktur)
  • Dane dotyczące reklamy oraz sprzedaży
  • Dane z dokumentacji (np. protokoły z konsultacji czy ze spotkań w ramach sieci lub w ramach współpracy)
  • Materiały audio-wizualne (np. zdjęcia, filmy video z kursów lub imprez wykorzystywane w celach reklamowych)
  • Dane z newslettera o pisemnych zgłoszeniach na imprezy

 

Wszelkie dane są bezpiecznie przechowywane, ich publikowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody właściciela jest zabronione.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

 

  • Dopełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1b RODO):

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji: kursów, przeprowadzania egzaminów, projektów i zamówień na materiały dydaktyczne, które są realizowane na podstawie zawartych z Państwem umów, umów o współpracy z uczelniami wyższymi oraz Państwa zamówień. Cele przetwarzania danych zależą przede wszystkim od konkretnego produktu.

 

  • Dopełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO):

Niektóre zobowiązania prawne mogą wymagać przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności rachunkowości.

 

  • W ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO):

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych, do którego odniesienie znajduje się w odpowiednich oświadczeniach o wyrażeniu zgody (pola wyboru na stronie internetowej lub w formie papierowej). Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie drogą mailową, telefoniczną lub pisemną, ze skutkiem na przyszłość. Zezwolenia uzyskane przed 25.05.2018 r. zachowują ważność.

 

  • W celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1f RODO):

W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób wykraczający poza w/w ustalenia w celu ochrony interesów einfach so! lub osoby trzeciej, dane będą przetwarzane w kampaniach reklamowych (o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania danych zgodnie z art. 21 RODO), przy organizowaniu imprez, w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przy dalszym rozwoju usług, przy ochronie pracowników, klientów lub mienia einfachso!, oraz w ramach postępowania sądowego.

Kto dysponuje Państwa danymi?

W einfach so! danymi osobowymi dysponują pracownicy w celu wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i nadzorczych oraz do ochrony uzasadnionych interesów. Państwa dane otrzymują ponadto procesorzy kontraktowi (w szczególności dostawcy usług IT i back-office, DHL, audytorzy), jeśli będą potrzebować ich do wykonywania swoich zadań. Wszyscy przetwarzający dane są umownie zobowiązani do traktowania Państwa danych zgodnie z RODO i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonych przez nich usług. Jeżeli istnieją obowiązki regulacyjne, Państwa dane osobowe mogą również otrzymać udziałowiec, Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Jak długi jest okres przechowywania i przetwarzania danych? Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania stosunku handlowego lub, jak w przypadku newslettera do odwołania, oraz dodatkowo zgodnie z prawnymi ustaleniami odnośnie przechowywania dokumentacji. Materiały audio i wizualne wykorzystywane do celów reklamowych mogą być ustawowo wykorzystywane maksymalnie do pięciu lat.

Jakie prawe przysługują Państwu zgodnie z zapisem o ochronie danych osobowych?

W każdej chwili macie Państwo prawo do informacji, korekty, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, jak również prawo odwołania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku Państwa odmowy udzielenia nam informacji niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia kursów, przeprowadzenia egzaminów czy podjęcia współpracy z Wyższymi Uczelniami, zmuszeni będziemy z reguły udzielenia odmowy wykonania usługi. Dalsza realizacja istniejącej już umowy nie będzie możliwa, tym samym zostanie ona rozwiązana. Nie są jednak Państwo zobowiązani do udzielenia zgody na przetwarzanie danych, nie mających znaczenia dla realizacji zamówienia.

Cookies i analiza odwiedzalności stron internetowych

W celu zaprojektowania naszej strony internetowej zgodnie z Państwa potrzebami ustawiane są tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, umożliwiające rozpoznanie użytkownika naszych stron internetowych. Użytkownik ma możliwość zablokować instalowanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na banerze cookie wraz z linkiem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W celu zapewnienia Państwu ofert reklamowych zgodnych z Państwa potrzebami, zleciliśmy również Google, jako usługodawcy, tworzenia zapisów z użyciem cookies. Zastosowane tu środki ostrożności, zapewniają anonimowy przekaz danych, uniemożliwiający ich powiązanie z osobą użytkownika. Istnieje jednak możliwość nie wyrażenia zgody na tworzenie w/w zapisów i nie korzystania z tej usługi. Poniżej przykładowa instrukcja jak to zrobić: support.google.com/analytics/answer/181881

Media społecznościowe

Na stronie internetowej einfach so! znajdują się wtyczki (np. ShareThis na Facebooku, Linked In, Instagram lub youtube). Klikając na odpowiednią ikonę zgadzają się Państwo na komunikację z odpowiednią platformą i przekazywanie informacji (np. adresu IP) do odpowiedniego usługodawcy. Więcej informacji na temat właściwego wykorzystywania danych osobowych znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych wybranego usługodawcy.