14 Mar Pewność siebie – klucz do sukcesu. Część II

Jak wzmocnić pewność siebie?

W jednym z ostatnich artykułów poruszyliśmy temat pewności siebie. Odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest pewność siebie, jak się przejawia, powiązaliśmy ją z działaniami mimo poczucia strachu. Jak pewność siebie motywuje do działania. Pokazaliśmy, jakie pozytywne skutki przynosi nam pokonywanie własnych słabości oraz „co za tym idzie” – zdobywanie nowych umiejętności.

Dzisiaj przedstawimy pewność siebie w odniesieniu do błędów, jakie popełniamy. Należy pamiętać, że każdy popełnia błędy– tylko nie każdy potrafi wyciągnąć z tego wnioski. Aby dokładnie zobrazować, co mamy na myśli przedstawimy przykład nieudanego wystąpienia znanej nam z poprzedniego wpisu pani Helene Lerner (właścicielki dużego przedsięwzięcia w USA- Women Working). W czasopiśmie coaching Nr 3/2016 czytamy: „Helene Lernen poczuła się nieswojo, gdy- doświadczona już w wystąpieniach – któregoś razu nie trafiła w oczekiwania publiczności. Był wieczór, już po kolacji. Słuchacze rozluźnieni, a ona, jak gdyby nigdy nic zaserwowała im nudną prezentację. Przyzwyczajona, że zazwyczaj łatwo nawiązuje kontakt z publicznością, w osłupieniu patrzyła, że tym razem rozmawia ze swoimi wykresami, a słuchacze szukają sposobu, jak by się tu dyskretnie ulotnić.” Pani Helene Lernen oczywiście nie wspomina tego smaku słodko – ale przełknęła porażkę i najważniejsze: wyciągnęła wnioski. Wystąpienie należy dostosować do okoliczności, czasami lepszy rezultat osiągniemy opowiadając historię z własnego życia niż przytaczanie suchych danych. „Otwarte mówienie o własnych słabościach – pisze- pomaga nawiązać lepszy kontakt z odbiorcami. Skoro ktoś taki jak ja, ktoś mający te wszystkie wady, może odnieść sukces, to oni też mogą. Dzięki temu moja historia staje się inspiracją dla innych.”

Nie taki błąd straszny, jak go malują:

1. Drobny błąd nie doprowadzi do katastrofy.

2. Nikt nie potrafi unikać błędów- pojawią się one tak czy inaczej, lepiej to zaakceptować i uczyć się na nich.

3. Rozpoznawanie, gdzie zrobiliśmy błąd, pomaga nam modyfikować zachowanie tak, żeby to, co robimy przyniosło rzeczywistą satysfakcję.

4. Jeżeli będziemy bali się popełniać błędy, to będziemy czuli się sparaliżowani.

5. Tylko saper umiera, kiedy popełni błąd.

Helene Lernen dodaje: „Pewność siebie przejawia się tym, by podejmować działania i iść naprzód z tego punktu, z którego się obecnie znajdujemy, a nie na skrajnie rygorystycznych przygotowaniach i unikaniu błędów za wszelką cenę. Musimy pozwolić sobie na błędy, bo tylko w ten sposób możemy się rozwijać.”  

Pewność siebie związania jest ściśle z poczuciem własnej wartości, a ono ma źródło wewnątrz nas. Tu większe znaczenie niż bodźce zewnętrzne ma nasza samoświadomość. A co zrobić, aby samoświadomość była naszym sprzymierzeńcem?

Przed podejmowaniem nowych działań warto wypisać np. na kartce nasze umiejętności. To pozwoli nam przypomnieć, co już umiemy.

Po drugie dopuśćmy do głosu intuicję. Steve Jobs mówił: „Nie pozwólcie na to, aby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz wewnętrzny głos. Nade wszystko jednak miejcie w sobie odwagę podążania za głosem serca i intuicji.”

Ważne jest również dotrzymywanie słowa. W tym momencie mam na myśli dotrzymywanie słowa przede wszystkim sobie. „Dotrzymywanie słowa samemu sobie jest kluczowe w budowaniu własnej wartości”- pisze Agnieszka Kasprzak- Mączyńska.

Świadomi swoich mocnych stron, ufni w intuicję oraz słowni wobec siebie łatwiej damy opór krytyce płynącej z zewnątrz, ale też rozsądniej wyważymy racje wewnętrznego krytyka oraz wewnętrznego mentora.

Istotną kwestią wpływającą na powodzenia naszych działań, jest również umiejętność powiedzenia nie. Nie uzyskamy dobrych wyników, jeżeli będziemy zmęczeni.  Zmęczenie odbiera nam radość, a w rezultacie dewastuje poczucie własnej wartości. Przestańmy myśleć, że wszystko da się zrobić i wszystko trzeba mieć. Otóż nie wszystko. W związku z tym warto zastanowić się, co jest dla nas ważne i podjąć decyzję. Pamiętajmy również, że nie musimy na wszystko się zgadzać.

Podsumowując: pewność siebie to popełnianie błędów i wyciągania z nich wniosków, świadomość własnych umiejętności oraz umiejętność powiedzenia nie.

Źródła:

coaching Nr 3/2016 (36) MAJ-CZERWIEC

https://www.myskills.pl/portal/dlaczego-warto-popelniac-bledy/

http://www.strategiarealizacjicelow.pl/dlaczego-dobrze-jest-popelniac-bledy/