Mur Berliński

Mur Berliński

31 Lip Mur Berliński

Zakończenie epoki komunizmu kojarzy się silnie między innymi z upadkiem Muru Berlińskiego. W poniższym wpisie przedstawiamy krótką historię tego ważnego symbolu.

Władze NRD rozpoczęły budowę muru w sierpniu 1961 r., aby zapobiec fali ucieczek z kraju do Niemiec Zachodnich. Jego całkowita długość wyniosła ok. 156 km. Bardzo szybko stał się on symbolem podziału Niemiec, a także toczącej się zimnej wojny. Podczas prób przedostania się do Berlina Zachodniego bardzo wiele osób zostało zabitych. Do dziś trudno jest oszacować dokładną liczbę ofiar, z pewnością było to jednak ponad 100 osób. Pomysłowość i determinację tych, którym udało się przekroczyć fortyfikacje można dziś podziwiać w Muzeum Muru Berlińskiego – Checkpoint Charlie. Powstało ono w miejscu najbardziej znanego przejścia granicznego pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim.

Za datę upadku Muru Berlińskiego uznaje się noc z 9 na 10 listopada 1989 r. Był on efektem masowych demonstracji w trakcie tzw. czasu przemian (niem. Wendezeit) i żądań ludności NRD dotyczących swobody podróżowania i otwarcia granic. Wydarzenia te uznaje się za symboliczny koniec podziałów w Europie i początek zjednoczenia Niemiec. Były one jednym z najdonioślejszych momentów w historii najnowszej naszego kontynentu.

Jako pamiątkę historyczną zachowano jedynie fragmenty Muru Berlińskiego. Największy z nich ma ok 1,3 km i znajduje się w dzielnicy Friedrichshain. Miejsce to określa się mianem East Side Gallery. Jest to swego rodzaju pomnik wolności złożony z ok. 106 obrazów stworzonych przez artystów z całego świata na poszczególnych fragmentach muru. Obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Berlina! Podstawowa wiedza historyczna jest jedną z najważniejszych spraw jeśli chcemy poznać dane państwo. Warto zatem poznawać ją podczas wycieczek lub korzystając z materiałów dydaktycznych i publikacji dostępnych w szkołach języka niemieckiego łapiąc przy okazji szybciej język niemiecki podstawy, co przyda nam się nie tylko w życiu prywatnym, ale i karierze.