Metody nauczania języków obcych cz. 3

25 Wrz Metody nauczania języków obcych cz. 3

W dzisiejszym, ostatnim już, wpisie poświęconym metodom nauczania języków obcych przedstawimy alternatywy dla tzw. metod konwencjonalnych. Oparte są one na psychologii uczenia się, a w centrum zainteresowania stawiają samego ucznia, jego preferencje, poczucie bezpieczeństwa i komfort nauki.

METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (TPR)

Została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez Jamesa Ashera. Zakłada połączenie wysłuchiwanych treści z przyporządkowaną do nich aktywnością ruchową. Postuluje zaangażowanie całego ciała w proces uczenia i zapamiętywania, nie wymaga zastosowania żadnego podręcznika. Metoda ta może być szczególnie skuteczna w nauczaniu języka obcego w przypadku małych dzieci.

METODA THE SILENT WAY

Inaczej nazywana też „cichą metodą”. Została stworzona przez Caleba Gattanego i zakłada raczej milczącą rolę nauczyciela. Zazwyczaj tłumaczy on nowy materiał tylko raz, a na pierwszy plan wysuwa się uczeń, który wykorzystuje cały swój potencjał językowy i zdobytą wiedzę. W nauczaniu używa się także dodatkowych pomocy np. tablic fonetycznych i leksykalnych. Metodę tę poleca się szczególnie dorosłym na początkowych etapach nauki języka obcego.

METODA SITA

Łączy nauczanie języka z technikami relaksacyjnymi. Opiera się na teoriach zapamiętywania świadomego i podświadomego, a jako pomoce dydaktyczne wykorzystuje wizualizacje, muzykę i ćwiczenia oddechowe, które mają pomóc w rozluźnieniu oraz sprzyjać osiągnięciu jak najlepszych efektów. Metodę tę najczęściej wykorzystuje się przy zajęciach indywidualnych, ale można stosować ją także w grupie. Podstawę stanowi tekst, który powtarzany jest kilka razy, a kluczowym elementem jest swobodna i przyjazna atmosfera zajęć.

 Niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych stanowią ciekawą alternatywę i inspirację, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć. Dla niektórych są tylko chwilową modą, która w dodatku często wiąże się z większymi kosztami. Inni upatrują w nich oderwania od nudnego systemu szkolnego. Warto jednak wiedzieć o ich istnieniu, a może i wprowadzić część pomysłów do naszej nauki języka obcego. Istnieją kursy języka niemieckiego w Warszawie, które te metody skutecznie wdrażają, dlatego możecie też przetestować je pod czujnym okiem nauczycieli.

 Źródło: Komorowska, H. (2002) Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna. Warszawa