KURSY DLA LEKARZY

Deutsch tut nicht weh!

opis

Kursy dla lekarzy koncentrują się przede wszystkim na poznaniu języka medycznego oraz jego zastosowania w praktyce rozmowach z pacjentami oraz personelem medycznym.

Materiały

Podstawę naszych kursów stanowią specjalistyczne niemieckie podręczniki: Deutsch für Ärztinnen und Ärzte. Kommunikationstraining für Klinik und Praxis (wyd. Springer Verlag), Deutsch im Krankenhaus Neu: Berufssprache für Ärzte und Pflegekräfte (wyd. Klett/Langenscheidt).

co zyskujesz?

Znajomość języka jest podstawą w zrozumieniu pacjenta. Dlatego praktyczne dialogi stworzone na potrzeby zajęć w układach: pacjent-lekarz lub lekarz-lekarz, pozwolą uniknąć błędów językowych, które mogłyby pojawić się w realnej sytuacji. Niezbędna w tym zawodzie jest także terminologia medyczna, której na naszych kursach nie zabraknie!