KURSY DLA INŻYNIERÓW

Technik im Alltag und Beruf!

opis

Są to kursy skierowane dla absolwentów uczelni technicznych lub innych osób posiadających wykształcenie techniczne. Uczymy słownictwa niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym jak i słownictwa związanego z zawodem. Kursy indywidualne i grupowe.

Materiały

Do wiodących podręczników podczas tego kursu należą: Unternehmen Deutsch (wyd. Klett), Dialog Beruf (wyd. Hueber), Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf oraz (wyd. Europa Lehrmittel).

co zyskujesz?

Nie masz problemu w codziennej komunikacji w sklepie, na dworcu czy w firmie. Wykazujesz znajomość terminologii fachowej niezbędnej w Twojej pracy.