JURISTENDEUTSCH

Rechtliche Angelegenheiten mit einer deutschen Kanzlei? – Da sind Sie hier richtig!

opis

Juristendeutsch to kurs dla osób znających j. niemiecki na poziomie co najmniej B2 (średniozaawansowany), dla których szczególnie ważne jest opanowanie słownictwa związanego z tematyką prawną. Polecany szczególnie aplikantom i już doświadczonym prawnikom. Kursy indywidualne.

Materiały

Bazujemy tu na podręcznikach specjalistycznego wydawnictwa CH Beck, m.in. Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach, Deutsche Juristische Fachsprache in Übungen, Lexikon der juristischen Fachbegriffe, Pisma i umowy w firmie oraz niemieckiego wydawnictwa Deutscher Taschenbuch Verlag Bürgerliches Gesetzbuch (Kodeks Cywilny) oraz Basistexte Öffentliches Recht (Teksty z zakresu prawa publicznego).

co zyskujesz?

Wykorzystywanie języka prawniczego jako narzędzia do sprawnej komunikacji. Opanowanie czytania ze zrozumieniem niemieckich tekstów prawniczych.