Fiszki: Zadowolenie z pracy

ARBEITSFREUNDE
Panorama B1

1. doradzać klientom

Kunden beraten

2. obsługiwać klientów

Kunden bedienen

3. pracować na kasie

an der Kasse arbeiten

4. przyjmować zlecenia od klientów

Aufträge von Kunden annehmen

5. sprawdzać silnik

den Motor prüfen

6. załatwiać sprawy biurowe

Büroarbeit erledigen

7. uczestniczyć w naradzie, rozmowie

an einer Besprechung teilnehmen

8. usamodzielnić się zawodowo

sich selbständig machen

9. otworzyć (własną) firmę

eine Firma eröffnen

10. być w podróży służbowej

auf Dienstreise sein

11. pracować fizycznie

körperlich arbeiten

12. praca umysłowa

die Kopfarbeit

13. handlować czymś

handeln mit

14. współpraca

die Zusammenarbeit

15. zafascynowany

begeistert

16. opracowywać gry planszowe

Brettspiele entwickeln

17. Warunki pracy są dość dobre.

Die Arbeitsbedingungen sind ziemlich gut.

18. Wynagrodzenie jest w porządku.

Der Lohn ist in Ordnung.

19. Ta profesja jest interesująca.

Der Beruf ist spannend.