Fiszki: Pomoc: w szpitalu

HILFE: IM KRANKENHAUS
Panorama B1

1. przyjmować pacjentów

Patienten aufnehmen

2. badać

untersuchen

3. osłuchać serce

das Herz abhören

4. osłuchać klatkę piersiową

die Brust abhören

5. oddychać głęboko

tief atmen

6. złamać sobie kość

sich einen Knochen brechen

7. złamać nogę

das Bein brechen

8. nałożyć opatrunek

einen Verband anlegen

9. zmienić opatrunek

den Verband wechseln

10. być w ciąży

schwanger sein

11. operować

operieren

12. dawać zastrzyk

eine Spritze geben

13. szczepić

impfen

14. mierzyć temperaturę

das Fieber messen

15. recepcja, izba przyjęć

die Aufnahme

16. leczyć pacjentów

Patienten behandeln

17. badać krew

das Blut untersuchen

18. wypuścić do domu (ze szpitala)

nach Hause entlassen

19. laboratorium

das Labor

20. porodówka

die Entbindungsstation

21. oddział dziecięcy

die Kinderstation

22. oddział wewnętrzny

innere Medizin

23. izba przyjęć

die Notaufnahme

24. sala operacyjna

der Operationssal

25. karta zdrowia (w Niemczech)

die Gesundheitskarte

26. karta zdrowia (w Austrii)

die e-Card

27. karta zdrowia (w Szwajcarii)

die Krankenkassenkarte

28. być na czczo

nüchtern sein

29. chrzestny, patron

der Pate

30. chrzestna, patronka

die Patin

31. operacja

die OP