AUDYT JĘZYKOWY

Wie gut spreche ich Deutsch? – Eine gute Frage!

opis

Na życzenie Klienta przeprowadzamy także audyt językowy. Sprawdzamy poziom znajomości języka pracowników firmy, określamy jego potrzeby, cele i opracowujemy program działania celem jak najszybszego uzyskania najlepszych rezultatów.

Materiały

Wykorzystujemy tu nasze wewnętrzne testy znajomości języka, jak również przeprowadzamy z Klientem rozmowy na danym poziomie znajomości języka.

co zyskujesz?

Znajomość poziomu językowego pozwala m.in. na określeniu celów, planowaniu dalszych działań związanych z kontynuacją nauki oraz oszacowaniu czasu realizacji obranych celów.